Dyma'r manylion am opsiynau CA4 ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9