‘Mynd a Dod’. Nos Lun a nos Fawrth, Hydref 22ain a 23ain.

Yn anffodus bu’n rhaid cymryd y penderfyniad anodd heddiw i ganslo perfformiadau ‘Mynd a Dod’ wythnos nesaf gan nad oes digon o werthiant tocynnau a gan nad oes argoel y bydd y gwerthiant yn cynyddu’n arwyddocaol dros y dyddiau nesaf i fedru cynnal cost y cynhyrchiad.
Yn naturiol y mae pawb sydd ynghlwm a’r cynyrchiad yn siomedig ond cant berfformio rhai o’r caneuon yn ystod y gyngerdd Nadolig ar nos Fercher, Rhagfyr 19eg.
Fe fydd staff y swyddfa yn trefnu ad-daliad i bawb a brynodd tocynnau ymlaenllaw.


‘Mynd a Dod’, Monday and Tuesday, October 22nd and 23rd.

Unfortunately we have had to take the difficult decision of cancelling next week’s performances of ‘Mynd a Dod’. Ticket sales are low and there is little suggestion that they would increase significantly in the next few days. There is therefore a considerable financial risk to the production.
Naturally, all associated with the production are disappointed with the decision but will have an opportunity to perform some of the songs from the show in the Christmas concert on Wednesday, December 19th.
For those who had bought tickets beforehand a full refund will be provided over the coming days.


Diolch

John Hayes
Pennaeth / Headteacher